GESCHIEDENIS VAN DE WAK.

 

Het café “AL KONTENT” op het Zwaantje is de bakermat van de wandelclub. In 1992 droomde men tussen pot en pint van een wandeltocht met 2 à 3000 wandelaars! De cafébaas zag het wel zitten en men besloot om aan te sluiten bij de toenmalige Vlaamse Wandel en Jogging Liga. (V.W.J.L.). De minimumvereisten werden ingewilligd, 3 bestuursleden en 20 leden, de “WAK” was aangesloten.

Tussen droom en werkelijkheid ligt er zeer lange straat en 3 weken en 3 dagen voor de eerste tocht stond men nog nergens. Een boete van 7000 bef hing als een zwaard van Damocles boven de club. Maar als de nood het hoogst is dan is de redding nabij. Julien Roegiers en zijn vrouw Mia, samen met enkele dappere medestanders hebben dan het onmogelijke waar gemaakt. Administratieve plichten, parcours, rustposten, uitpijlen, alles werd strikt uitgevoerd. De productie van de eerste Wakpijlen  was spectaculair; rooie Volvolak gespoten op de pijlen en het gazon en de omstaande coniferen.

De zaak was echter gered en de tweede tocht was al een aardig succesje. Maar het café haakte af en Julien en Mia bouwden een bestuursraad op en de tweede en dit keer echte start van de “WAK” was een feit. Het aantal medewerkers groeide, zes organisaties werden op poten gezet, een clubblad zag het levenslicht. Het leden aantal groeide van tientallen naar enkele honderdtallen.

Na een schitterend feest ter gelegenheid van het tienjarig bestaan mikte de club naar 20 jaar. Na 15 jaar hard werken  werd door Julien en Mia aan opvolging gedacht. Het liep echter niet van een leien dakje.

Een telefoontje van André Van de Velde naar Ivan De Vliegher zorgde voor de kentering. Na een constructief gesprek besloten zij om de erfenis  van Julien en Mia , hoe zwaar ook, over te nemen.

Het oude bestuur werd feestelijk uitgewuifd, nieuwe en oude medewerkers werden aangetrokken, een nieuw bestuur kreeg vorm. Dit allemaal op een uitbundige feestelijke receptie.

Een nieuwe wind, een nieuw bewind werd vorm gegeven, maar met het grootste respect voor de oude fundamenten en het familiale karakter van de club. De busreizen werden als een “all-in” formule geïntroduceerd. Rijden, wandelen, historische duiding en een complete maaltijd er boven op. Oostenrijk werd een legendarische bestemming zowel in de zomer als ’s winters. De verrassende medewerkers uitstap kreeg een vaste plek in de agenda. “ Wandelsport Vlaanderen” zag ze komen , die wakkers. Mondig, recht voor de raap, een beetje haaks maar altijd constructief en het belang van de wandelaar voorop. Het Meetjeslandse wandelparcours werd op de rails gezet, jaarlijks bezoeken 15000 wandelaars onze regio. Acht wandelclubs werken hiervoor samen. Ondertussen is de “Wak” gegroeid tot ruim 600 leden.

Na 10 jaar bestuur werd het in 2020 tijd voor nieuwe zuurstof, een jongere visie, creativiteit met de modernste media, zonder afbreuk te doen aan het “WAK-DNA” van familiale club. Verjonging en vervrouwelijking zijn de twee speerpunten in het beleid van het komende decennium. Het wordt geen revolutie maar een natuurlijke evolutie, ouderen ruimen plaats, jonge mensen springen in de dans met ieder zijn verantwoordelijkheid op maat.

En voor het eerst in de geschiedenis van de club kwam met Peggy Haerinck een talentvolle vrouw aan het stuur. Het werd echter door Corona een valse start voor het verjongende en nieuwe bestuur, in 2 jaar konden (lees: mochten) maar 4 van de 13 geplande organisaties doorgaan. Het nieuwe bestuur werd op de proef gesteld maar nam deze periode om na te denken over een vernieuwende en verjongde aanpak van de club. Anno 2022 bleek dit met succes gelukt te zijn en blijven we verder groeien.