Op deze pagina verschijnen af en toe foto's van onze activiteiten al of niet vergezeld van een woordje of verslagje.

Indien je jezelf herkent op een foto en dit liever niet ziet verschijnen, geef ons een seintje zodat we de foto onmiddellijk verwijderen.


ANNULATIE WANDELSPAARTKAART "MEETJESLAND MAAKT HET MEE"

VERSLAG BUSREIS BESELARE 16/02/20